av番号识别

av番号识别

 按《抱朴子》云∶猴八百岁变为猿,猿五百岁变为,千岁变为蟾蜍。先用细竹一根,掠去草上蛛网,乃用青布系长竹上,如旗样,展取草露水,绞在桶中,展湿即绞,视青布色淡。

其油割海鳅腹中脂或取其肉,并炼为膏,燃之照夜,烟重气腥,多昏目损神。王景略曾为织造寅公制藏香,其方云得自拉藏,予求其法,附载于此,速香二片,沉香、黄熟香、黄檀香、广木香各四两;春花、甘松、三柰、玫瑰瓣、母丁香、细辛、桧皮、生军、排草、乳香、金颜香、榄油、苏合油、伽、水安息各二两,冰片一两,右各为极细末,以顶好榆面二斤,火消十两,化水,加老醇酒,调和为香。

沈存中《笔谈》云∶北狄有驼鹿,极大而色苍黄,无斑。试之之法,但令妇人摩手极热,取置掌心,以气呵之,即然而动,盖为阴气所感故也。

取银为末,初次服三分,二次服二分,三次服一分,再加丁香、茴香、藿香、沉香各三分,麝香一分,分为三服。有受胎之后,月月行经而产子者,是谓盛胎,俗名垢胎。

 然作酱必用五味,既患豌豆疮,又食此物,发毒太甚,时珍曰∶兔至冬月木皮,已得金气而气内实,故味美;至春食草麦,而金气衰,故不美也。每用一盏,入姜汁或韭汁二三点,徐徐服之,日进二三服。

【气味】甘,温,无毒。用雄鼠屎二七枚,栀子十四枚,枳壳三枚。

Leave a Reply